De 20 rigeste lande i verden i 2024 (målt på BNP)

Oversigt: Top 20 rigeste lande i verden målt på landenes nominelle BNP.

Denne oversigt viser de 20 rigeste lande i verden målt efter bruttonationalprodukt (BNP). Vi gennemgår både hvilke nationer der er økonomiske supermagter, men også de forskellige strategier og unikke karakteristika, der har ført dem til toppen af den globale økonomi.

Vi kigger på hvordan naturressourcer, teknologisk innovation, politiske systemer og international handel har været med til at forme alle disse økonomier.

Se også:
De rigeste lande i verden målt på BNP per indbygger
De rigeste lande i verden efter samlet formue

Land BNP
1 USA 26,95 billioner US$
2 Kina 17,70 billioner US$
3 Tyskland 4,43 billioner US$
4 Japan 4,23 billioner US$
5 Indien 3,73 billioner US$
6 Storbritannien 3,33 billioner US$
7 Frankrig 3,05 billioner US$
8 Italien 2,19 billioner US$
9 Brasilien 2,13 billioner US$
10 Canada 2,11 billioner US$
11 Rusland 1,86 billioner US$
12 Mexico 1,81 billioner US$
13 Sydkorea 1,71 billioner US$
14 Australien 1,69 billioner US$
15 Spanien 1,58 billioner US$
16 Indonesien 1,42 billioner US$
17 Tyrkiet 1,15 billioner US$
18 Holland 1,09 billioner US$
19 Saudi-Arabien 1,07 billioner US$
20 Schweiz 0,91 billioner US$

Kilde: Den Internationale Valutafond (IMF): www.imf.org og wikipedia.org (tal er fra 2023).

1. USA: 26,95 billioner US$

USA er ubestridt den førende økonomiske magt i verden. Deres bruttonationalprodukt udgør intet mindre end 26% procent af verdens samlede BNP. Landets økonomiske landskab er præget af en kombination af omfattende innovationskapacitet, en diversificeret industri og en dominerende rolle i global finans. Denne position er resultatet af en stærk iværksætterkultur, avancerede teknologiske kapaciteter, og en af verdens mest dynamiske arbejdsstyrker.

USA’s position i spidsen for teknologisk innovation er uomtvistelig. Silicon Valley, verdens teknologiske epicenter, er hjemsted for giganter som Apple, Google, og Facebook, som alle er bannerførere for den digitale tidsalder. Disse teknologiske fremskridt strækker sig ud over IT-sektoren og omfatter banebrydende udvikling inden for bioteknologi, medicinsk forskning, og rumfart. Dette økosystem af innovation er understøttet af en kombination af privat initiativ, offentlig støtte og et verdensklasse universitetssystem.

Derudover er finansverdenen næsten synonymt med Wall Street, New Yorks finansielle hjerte. Som hjemsted for New York Stock Exchange og NASDAQ, spiller USA en central rolle i de globale finansmarkeder. Disse markeder er ikke blot afgørende for den amerikanske økonomi, men også for verdensøkonomien, hvilket afspejler USA’s betydelige økonomiske indflydelse.

Den amerikanske økonomi spænder bredt, fra avanceret industriel fremstilling og innovation til landbrug, sundhedspleje og underholdning. Denne diversificering giver robusthed og fleksibilitet til at modstå økonomiske svingninger. Landets energisektor er et klart eksempel på dette, med en stærk produktion af både traditionelle og vedvarende energikilder.

Det indenlandske forbrugermarked i USA er ligeledes enormt og spiller en væsentlig rolle i landets økonomiske aktivitet. Med en befolkning, der har et af verdens højeste indkomstniveauer, er den amerikanske forbruger en kraftfuld motor for både indenlandsk og global økonomisk vækst.

USA’s økonomiske politikker, herunder handels- og valutapolitik, har tilmed dybtgående effekter på global skala. Landets beslutninger inden for disse områder former internationale markeder og påvirker i høj grad den globale økonomiske stabilitet.

Men selvom USA’s økonomiske styrke er uomtvistelig, står landet også over for interne udfordringer såsom økonomisk ulighed, politiske spændinger og et presserende behov for infrastrukturforbedringer. Disse udfordringer kræver balanceret statsstyring og innovative løsninger for at sikre fortsat økonomisk velstand.

USA’s økonomi er et spektakulært eksempel på kræfterne i en fri markedsøkonomi kombineret med innovation og entreprenørskab. Landets fortsatte globale økonomiske lederskab vil være altafgørende for verdensøkonomiens fremtidige retning og stabilitet.


Skyline i New York – et symbol på USA – verdens rigeste land målt på BNP.

2. Kina: 17,70 billioner US$

Kina er en økonomisk supermagt, der har oplevet enestående økonomisk vækst over de sidste årtier. Landets omstilling fra en lukket, planøkonomisk model til en mere markedsorienteret økonomi, har resulteret i en dramatisk forandring og vækst, hvilket har gjort Kina til en central aktør i den globale økonomi.

Kinas økonomiske opstigning er stærkt drevet af dets industriproduktion og eksport. Landet er verdens fabrik, der producerer en bred vifte af varer fra enkle fremstillingsprodukter til avanceret elektronik. Kinas evne til at producere varer effektivt og billigt har gjort det til en førende eksportør på verdensplan.

I de senere år har Kina også gjort betydelige fremskridt inden for teknologi og innovation. Landet investerer massivt i forskning og udvikling og er blevet en global leder inden for områder som 5G-teknologi, kunstig intelligens og vedvarende energi. Teknologigiganter som Huawei, Alibaba og Tencent er udtryk for denne nye æra af kinesisk innovation.

Og med verdens næststørste befolkning er Kina også hjemsted for et enormt forbrugermarked. Væksten i middelklassen har skabt en stigende indenlandsk efterspørgsel, hvilket har transformeret landets økonomi og skabt nye muligheder for både indenlandske og udenlandske virksomheder.

Samtidigt har Kina foretaget monumentale investeringer i infrastruktur, både inden for landets grænser og internationalt gennem initiativer som “Belt and Road Initiative”. Disse projekter har til formål at forbedre landets handelsforbindelser og øge Kinas økonomiske indflydelse globalt.

Men på trods af sin imponerende økonomiske vækst, står Kina overfor flere udfordringer, herunder regional økonomisk ulighed, miljømæssige bekymringer og behovet for at balancere politisk kontrol med markedsøkonomiske principper. Landets forhold til andre større økonomier, især USA, er tilmed yderst komplekst og indeholder elementer af både samarbejde og konkurrence. Kinas fremtidige økonomiske udvikling er afhængig af hvordan landet formår at balancere alle disse mangefacetterede aspekter.

3. Tyskland: 4,43 billioner US$

Tysklands økonomiske styrke er rodfæstet i en solid industriproduktion, avanceret teknologisk innovation og en dyb forståelse for kvalitet og effektivitet. Landets økonomiske model kombinerer social markedsøkonomi med global konkurrenceevne, hvilket har resulteret i en robust og diversificeret økonomi.

Tysklands industrielle sektor er en hjørnesten i landets økonomi. Med en verdensledende position inden for bilindustri, maskinteknik, og kemikalier, udgør “Made in Germany” et globalt symbol på kvalitet og innovation. Tyske virksomheder som Volkswagen, BMW, og Siemens er ikke blot kæmper på deres hjemmemarkeder, men også centrale spillere på verdensscenen. Denne sektor er kendetegnet ved høj produktivitet, avanceret teknologi og et vigtigt fokus på forskning og udvikling.

Tysklands engagement i forskning og udvikling er altafgørende for dens økonomiske dynamik. Regeringen og private virksomheder investerer betydeligt i dette område, hvilket fremmer innovation inden for forskellige sektorer, lige fra bilindustrien til vedvarende energi. Dette fokus på forskning har sikret, at Tyskland forbliver på forkanten af teknologisk fremskridt.

Tyskland er også en pioner inden for miljømæssig bæredygtighed og har taget ambitiøse skridt mod overgangen til vedvarende energikilder. “Energiewende”, landets energiomstillingspolitik, er et centralt initiativ, der sigter mod at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og fremme brugen af vedvarende energi.

En anden af nøglerne til Tysklands økonomiske succes er dens fokus på eksport. Landet er en af verdens største eksportører, hvilket afspejler dets stærke industrielle base og dets evne til at producere højværdiprodukter, der er efterspurgte globalt. Denne eksportdrevne økonomi understøttes af en effektiv infrastruktur og en strategisk placering i hjertet af Europa, hvilket faciliterer handel.

Udover industrien spiller servicesektoren også en betydelig rolle i Tysklands økonomi. Finansielle tjenesteydelser, it og turisme er alle vigtige bidragydere til økonomien. Frankfurt fungerer som et vigtigt finansielt centrum, ikke blot for Tyskland, men for hele Europa. Denne sektor drager fordel af landets højtuddannede arbejdsstyrke og stærke institutionelle rammer.

Men på trods af sin styrke, står Tyskland overfor flere udfordringer. Landet har en aldrende befolkning, hvilket stiller spørgsmål omkring arbejdsstyrkens størrelse og velfærdssystemets bæredygtighed. Derudover er der et konstant pres for at innovere og tilpasse sig en hurtigt forandrende global økonomi.


Et view fra kuplen i Rigsdagen i Berlin. Tyskland er verdens tredje rigeste land.

4. Japan: 4,23 billioner US$

Japan er en af de mest avancerede økonomier i verden. Landets økonomi er præget af en stærk industriproduktion, højteknologisk ekspertise og betydelig international handel. Japan deltager i flere store frihandelsaftaler og økonomiske partnerskaber.

Japan er særligt kendt for sin førende rolle inden for teknologi og industriproduktion, især inden for elektronik, biler, robotteknologi og halvledere. Japanske virksomheder som Toyota, Sony og Panasonic er globale ledere inden for deres respektive områder.

Japan investerer betydeligt i forskning og udvikling, hvilket har gjort landet til en pioner inden for flere teknologiske og videnskabelige områder. Denne fokus på innovation er afgørende for landets økonomiske styrke.

Servicesektoren, inklusiv bank- og finanssektoren, detailhandel og turisme, spiller også en væsentlig rolle i den japanske økonomi. Japan er blandt andet et populært turistmål, kendt for sin unikke kultur og smukke landskaber.

Men Japan står over for unikke økonomiske udfordringer, herunder en hurtigt aldrende befolkning, en lang periode med deflation og en høj offentlig gældsbyrde. Landet arbejder på at adressere disse udfordringer gennem forskellige politiske tiltag. Japans økonomiske fremtid afhænger af dets evne til at håndtere disse demografiske udfordringer, fremme økonomisk vækst og vedligeholde sin rolle som en global leder inden for teknologi og innovation.

5. Indien: 3,73 billioner US$

Indien er en af de hurtigst voksende større økonomier i verden. Landets økonomi er karakteriseret ved en omfattende diversificering, med betydelige bidrag fra landbrug, industri og en voksende servicesektor.

En af de mest bemærkelsesværdige aspekter af den indiske økonomi er dens dynamiske servicesektor, især inden for informationsteknologi og software services. Indien er kendt som et globalt center for IT og outsourcing, med en betydelig eksport af IT-tjenester.

Industrien i Indien omfatter desuden et bredt spektrum af sektorer, herunder tekstiler, kemikalier, maskineri og bilindustrien. Regeringen har lanceret initiativer som “Make in India” for at fremme fremstillingssektoren og øge dens bidrag til økonomien.

Sidst men ikke mindst spiller landbruget stadig en afgørende rolle i den indiske økonomi. En stor del af befolkningen er beskæftiget inden for landbrugsindustrien, og Indien er blandt de største producenter af råvarer som ris, hvede, bomuld og te.

Til trods for landets imponerende vækst, står Indien over for en række udfordringer, herunder økonomisk ulighed, fattigdom, infrastrukturproblemer og miljømæssige bekymringer. En bemærkelsesværdig fordel for Indien er dog dens unge og hastigt voksende befolkning, som giver et stort fremtidigt potentiale for arbejdsmarkedet og forbrugerøkonomien. Investeringer i uddannelse og færdighedsudvikling er altafgørende for at udnytte denne demografiske fordel.

Med fortsatte reformer og åbning for international handel og investeringer, har Indien potentialet til at fortsætte sin vækst og udvide sin rolle på den globale økonomiske scene. Indiens fokus på teknologisk innovation og udvikling af infrastruktur vil være afgørende for at overvinde de nuværende udfordringer og realisere landets økonomiske potentiale.


Præsidentpaladset Rashtrapati Bhavan i Indien.

6. Storbritannien: 3,33 billioner US$

Storbritannien er en af de mest betydningsfulde økonomier i verden. Landets økonomi er præget af en stærk servicesektor, betydelige finansielle tjenesteydelser og en historie af industrielt lederskab.

Servicesektoren, især finansielle tjenesteydelser, udgør en væsentlig del af den britiske økonomi. London er et af verdens vigtigste finansielle centrum, hjemsted for store banker, forsikringsselskaber og en række internationale finansielle institutioner.

Storbritannien har derudover en stærk historie inden for industri, herunder bilindustrien, rumfartsindustrien og farmaceutisk industri. Selvom industrien ikke er så dominerende som tidligere, spiller den stadig en vigtig rolle i økonomien. Landet er også aktivt i international handel.

Siden Brexit, har landet dog stået over for en række økonomiske udfordringer, herunder usikkerhed omkring handelsaftaler og virkningen på finanssektoren. Brexit har også rejst spørgsmål om fremtidige økonomiske politikker og relationer med både EU og andre globale partnere. Storbritannien arbejder ligeledes med interne sociale og politiske udfordringer, herunder regionale økonomiske forskelle, indkomstulighed og politisk spænding i forhold til både indenrigs- og udenrigspolitik.

Som nummer 6 på listen over verdens rigeste lande, er Storbritanniens økonomi en kompleks blanding af historisk industrielt lederskab, en dominerende servicesektor og et globalt finanscentrum. Landets fremtidige økonomiske bane vil være tæt forbundet med, hvordan det navigerer i post-Brexit-æraen, håndterer interne og eksterne udfordringer, og udvikler nye handels- og økonomiske relationer på den globale scene.

7. Frankrig: 3,05 billioner US$

Frankrig er en af de største økonomier i Europa og en betydelig aktør på den globale økonomiske scene. Som et nøglemedlem af EU og eurozonen spiller Frankrig en central rolle i europæisk politik og økonomi. Landets beslutninger har derfor stor betydning for politikken og økonomien i hele regionen.

Frankrig har en stærk industriproduktion, herunder luftfartsindustrien, bilindustrien og højteknologiske sektorer. Store franske virksomheder som Airbus, Renault og Dassault er vigtige spillere på det globale marked. Landet er også en leder inden for kerneenergi og udvikler avanceret teknologi i forskellige områder.

Frankrig er desuden en af verdens største landbrugsproducenter og eksportører, især kendt for sin vinproduktion, mejeriprodukter og forskellige afgrøder. Den franske gastronomi, som er en integreret del af landets kulturarv, bidrager også betydeligt til økonomien, især gennem turisme.

Turismen er en vigtig økonomisk sektor i Frankrig. Frankrig er nemlig det mest besøgte land i verden målt på internationale ankomster. Attraktioner som Eiffeltårnet, Louvre-museet og den franske riviera tiltrækker millioner af turister hvert år.

Frankrig har også en stærk finanssektor, med Paris som et vigtigt finansielt centrum i Europa. Landet huser store banker og forsikringsselskaber, som spiller en afgørende rolle i den europæiske og globale økonomi.

Til trods for sin økonomiske styrke står Frankrig overfor flere udfordringer, herunder høj arbejdsløshed, offentlig gæld og behovet for reformer, for at forbedre konkurrenceevnen og adressere sociale uligheder.

Som nummer 7 på listen over verdens rigeste lande afspejler Frankrigs økonomi en kombination af industrielt know-how, landbrugsmæssig ekspertise og en stærk servicesektor. Med sin rige kulturelle arv og strategiske position i Europa forbliver Frankrig en nøgleøkonomi med potentiale for fortsat vækst og innovation på den globale scene.


Et view ud over Paris i Frankrig – verdens 7. rigeste land.

8. Italien: 2,19 billioner US$

Italien er en central økonomi i Europa og medlem af G7 og landets økonomiske og politiske beslutninger har bred indvirkning på både det nationale og europæiske niveau.

Italien er kendt for sin avancerede fremstillingssektor, især inden for mode, biler, maskineri og højteknologiske produkter. Italienske mærker inden for mode og luksusvarer er verdensberømte for deres kvalitet og design. Landet har også en stærk tilstedeværelse inden for bilindustrien med mærker som Fiat og Ferrari.

Landbruget spiller endvidere en vigtig rolle i den italienske økonomi, især produktion af vin, olivenolie og frugt. Italien er kendt for sin rige kulinariske tradition, som ikke blot bidrager til den indenlandske økonomi, men også til turisme. Og turismen er da også en væsentlig indtægtskilde for Italien. Landet er et af de mest besøgte turistmål i verden. Hvert år besøger millioner af turister Italien, tiltrukket af landets rige kulturarv, historiske byer, kunst, landskaber og gastronomi.

Italien har dog mødt økonomiske udfordringer, herunder høj offentlig gæld, lav økonomisk vækst og regionale økonomiske uligheder mellem det mere industrialiserede nord og det mindre udviklede syd. Fokus på økonomiske reformer for at styrke væksten og konkurrenceevnen, herunder investeringer i infrastruktur, teknologi og uddannelse, samt reformer for at forbedre det erhvervsmæssige miljø, er altafgørende for at Italien kan bibeholde sin position som en ledende global økonomi.

9. Brasilien: 2,13 billioner US$

Brasilien er den største økonomi i Latinamerika og en væsentlig aktør på den globale økonomiske scene. Landets økonomi er karakteriseret ved sin store og diversificerede natur med betydelige ressourcer i landbrug, minedrift og energi, suppleret af en voksende industri- og servicesektor.

Brasilien er rig på naturressourcer, hvilket gør landet til en af verdens førende producenter af mineraler, såsom jernmalm og guld, samt en vigtig producent af kaffe, sojabønner og sukker. Landbrugssektoren spiller en central rolle i både den indenlandske økonomi og eksporten.

Industriproduktion, herunder bilindustrien, stålproduktion og forbrugsvarer, har også været en afgørende drivkraft bag Brasiliens økonomiske vækst. Landet har ligeledes fokuseret på at diversificere sin økonomi for at reducere afhængigheden af råvarer.

Brasilien er en førende producent af ethanol, hovedsageligt fremstillet af sukkerrør, og spiller en vigtig rolle i den globale energisektor. Landet har også store reserver af olie og naturgas.

Brasiliens økonomi har dog også mødt udfordringer, herunder politisk ustabilitet, korruption, høj inflation, og ulighed. Disse faktorer har tidvis bremset landets økonomiske potentiale og investeringer. Ud over økonomiske udfordringer, står Brasilien ligeledes over for sociale og miljømæssige spørgsmål, især relateret til Amazonas-regnskoven, som er under pres fra afskovning og minedrift.

Som nummer 9 på listen over verdens rigeste lande har Brasilien en økonomi med enormt potentiale, drevet af en overflod af naturressourcer, en diversificeret industri og et stort indenlandsk marked. Landets fremtidige økonomiske succes vil være afhængig af, hvordan det håndterer sine interne udfordringer og balancerer økonomisk vækst med miljømæssig og social bæredygtighed.


Rio De Janeiro i Brasilien – landet finder sig om nummer 9 på listen.

10. Canada: 2,11 billioner US$

En af Canadas største økonomiske styrker er dens rigdom af naturressourcer. Landet er en betydelig producent og eksportør af ressourcer som olie, naturgas, guld, uran og potaske. Skovbrug og fiskeri er også vigtige industrier, som bidraget til landets økonomiske profil.

Canadas økonomi omfatter derudover en robust fremstillingssektor, herunder bilindustrien og luftfartsindustrien, og en servicesektor som spiller en afgørende rolle, heriblandt en stærk banksektor, der er kendt for sin stabilitet og soliditet.

En anden vigtig egenskab ved Canadas økonomi er landets stærke handelsrelationer, især med USA – som er deres største handelspartner – samt deltagelse i handelsaftaler såsom USMCA og CETA.

Som nummer 10 på listen over verdens rigeste lande, demonstrerer Canada en balance mellem rigdom i naturressourcer og en velfungerende, diversificeret økonomi. Med et stærkt fokus på økonomisk stabilitet, bæredygtighed og international handel, er landet godt positioneret til at opretholde og videreudvikle sin rolle som en ledende global økonomi.

11. Rusland: 1,86 billioner US$

Rusland er en af verdens største producenter og eksportører af olie og naturgas, hvilket spiller en central rolle i landets økonomi. Energiressourcerne har bidraget betydeligt til Ruslands økonomiske vækst og giver landet væsentlig indflydelse på globalt plan, især inden for energimarkederne.

Rusland har også en omfattende industriproduktion, som omfatter maskineri, forsvar og rumfart. Den militære sektor og rumfartssektoren er særligt fremtrædende. Rusland er en af de førende nationer inden for våbeneksport og rumforskning.

Landbrugssektoren i Rusland, selvom den er mindre fremtrædende end energi og industri, bidrager stadig betydeligt til landets økonomi, især i produktionen af korn og andre afgrøder.

Ruslands økonomi står over for flere udfordringer, herunder afhængigheden af olie- og gaspriser, behovet for økonomisk diversificering, og virkningerne af internationale sanktioner. Landet arbejder dog på at forbedre sin økonomiske robusthed og reducere afhængigheden af energiressourcer.

Demografiske udfordringer, såsom en aldrende befolkning og regional ulighed, samt sociale problemer, herunder korruption og politisk kontrol, udgør yderligere hindringer for Ruslands økonomiske udvikling.

Ruslands fremtidige økonomiske succes vil i høj grad afhænge af landets evne til at diversificere sin økonomi, udnytte sine store naturressourcer effektivt og forbedre det generelle forretningsklima for at tiltrække udenlandske investeringer.


Moskva Ruslands hovedstad – stadig centrum for en af verdens største økonomier.

12. Mexico: 1,81 billioner US$

Mexico er en af de største økonomier i Latinamerika. Landets økonomi er karakteriseret ved sin diversificerede karakter, med betydelige bidrag fra både industrien og servicesektoren, samt en voksende rolle i den globale handel.

En af hovedpillerne i Mexicos økonomi er dets fremstillingssektor. Landet er en større producent og eksportør af forskellige varer, herunder biler, elektronik og forbrugsvarer. Denne sektor er blevet styrket af Mexicos medlemskab i forskellige frihandelsaftaler, herunder den vigtige aftale med USA og Canada (USMCA, tidligere NAFTA).

Mexico er også rig på naturressourcer, herunder olie, som historisk har været en væsentlig indtægtskilde for landet. Landbruget spiller ligeledes en vigtig rolle, med en stor produktion af majs, sukker, frugt og grøntsager.

Servicesektoren, herunder turisme, finansielle tjenesteydelser og telekommunikation, udgør ligeledes en stor del af økonomien. Mexico er et populært turistmål, særligt kendt for sine smukke strande, historiske steder og kulturelle rigdom.

Men Mexico står over for forskellige økonomiske udfordringer, herunder indkomstulighed, korruption og påvirkningen fra narkotikarelateret kriminalitet. Landets økonomi er også følsom over for eksterne faktorer, såsom ændringer i global handel og økonomiske forhold i USA, som er dets største handelspartner. Men selvom der er udfordringer, er landets økonomiske fremtid lovende, understøttet af dets unge og voksende befolkning, som tilbyder et dynamisk arbejdsmarked og potentiale for indenlandsk forbrugerdrevet vækst.

13. Sydkorea: 1,71 billioner US$

Sydkorea er et fremragende eksempel på en bemærkelsesværdig økonomisk transformation. Fra at være et land præget af fattigdom i midten af det 20. århundrede, har Sydkorea udviklet sig til en af verdens førende økonomier med et stærkt fokus på teknologi, innovation og eksport.

Sydkorea er globalt anerkendt for sin førende rolle inden for teknologiske innovationer, især inden for elektronik, halvledere, mobilkommunikation og biler. Med globale giganter som Samsung, LG og Hyundai, har landet etableret sig som en væsentlig spiller på det internationale teknologimarked.

Sydkoreas økonomi er i høj grad eksportorienteret. Landet er en af de største eksportører af elektronik, biler, skibe, maskineri og petrokemikalier. Denne stærke eksport har været central for landets økonomiske vækst og udvikling.

En nøglefaktor i Sydkoreas succes er dets investeringer i uddannelse og udvikling af en højtuddannet arbejdsstyrke. Landet har et af de højeste uddannelsesniveauer i verden, hvilket har været afgørende for udviklingen af avancerede industrier og teknologier.

Men trods sin imponerende økonomiske præstation, står Sydkorea overfor flere udfordringer, herunder en hurtigt aldrende befolkning, indkomstulighed, og afhængighed af et lille antal store konglomerater (“chaebols”) for økonomisk vækst.

For at imødekomme disse udfordringer, har Sydkorea i de senere år fokuseret på bæredygtig vækst og økonomisk diversificering. Regeringen har iværksat initiativer for at fremme grøn energi, bioteknologi og servicesektoren, herunder turisme og underholdningsindustrien, som en del af dens fremtidige vækststrategi.


Seoul i Sydkorea – hovedstad i verdens 13. rigeste land.

14. Australien: 1,69 billioner US$

Australien har oplevet vedvarende økonomisk vækst, understøttet af en høj levestandard og et effektivt forretningsmiljø, takket være sin omfattende naturrigdom, stærke institutioner og diversificerede økonomi.

En betydelig del af Australiens økonomi er drevet af udvinding og eksport af naturressourcer. Landet er en af verdens største eksportører af jernmalm, kul, naturgas og guld. Denne ressourcebaserede økonomi har været en væsentlig motor for landets vækst, især i forbindelse med den stigende efterspørgsel fra lande som Kina.

Udover råmaterialer, er landbrug også en vigtig sektor i Australien. Landet er en stor producent og eksportør af uld, kød, korn og frugt. Turisme er ligeledes en væsentlig økonomisk bidragsyder, med Australiens unikke dyreliv og naturskønne landskaber som tiltrækker besøgende fra hele verden.

Men det er servicesektoren, heriblandt finansielle tjenesteydelser, uddannelse og sundhedspleje, som udgør den største del af Australiens økonomi. Landets veludviklede finansielle sektor spiller en markant rolle som regionalt finanscentrum i Asien-Stillehavsregionen.

Australiens økonomi står dog overfor udfordringer, herunder afhængighed af råvarepriser og internationale markeder, behovet for at diversificere sin økonomi, og miljømæssige bekymringer, især i forhold til klimaforandringer og vandforvaltning.

15. Spanien: 1,58 billioner US$

Spanien er en betydelig økonomi inden for EU. Med sin rige kulturhistorie, moderne infrastruktur og stærke sektorer inden for turisme, landbrug og fremstilling, udgør Spanien et vigtigt økonomisk centrum i Sydeuropa.

En af hovedpillerne i Spaniens økonomi er turismen, som tiltrækker millioner af besøgende årligt, takket være landets rige kulturarv, smukke strande og livlige byer. Servicesektoren, herunder turisme, detailhandel og finansielle tjenester, udgør dermed en betydelig del af landets BNP og beskæftigelse.

Spanien har også en diversificeret industri, med stærke områder inden for bilproduktion, maskineri og elektronik. Landbrugssektoren, kendt for sin produktion af olivenolie, vin og citrusfrugter, spiller ligeledes en vigtig rolle, især i de sydlige og østlige regioner.

Spanien har dog oplevet økonomiske udfordringer, herunder høj arbejdsløshed og offentlig gæld, som blev forværret af den globale finanskrise i 2008. Og som så mange andre europæiske lande, står Spanien også over for nogle demografiske udfordringer, relateret til en aldrende befolkning og en lav fødselsrate, hvilket potentielt set kan have langsigtede økonomiske konsekvenser.

Men selvom der er økonomiske og demografiske udfordringer, har landet potentialet til fortsat vækst og innovation, hvilket kan styrke dets position som en af Europas førende økonomier.


Kongepaladset i Madrid – Spanien befinder sig som nummer 15 på listen.

16. Indonesien: 1,42 billioner US$

Indonesien er Sydøstasiens største økonomi og en voksende global magtfaktor. Med en enorm befolkning og en rigdom af naturressourcer, har landet oplevet betydelig økonomisk vækst i de seneste årtier.

Indonesiens økonomi er bemærkelsesværdig for sin diversitet. Landbrug har traditionelt været en vigtig sektor, og Indonesien er en af verdens største producenter af palmeolie, kaffe og andre råvarer. Industrien, især tekstil, bilindustri og elektronik, spiller også en central rolle, ligesom den voksende servicesektor, herunder finansielle tjenester og turisme.

Indonesien er rig på naturressourcer, herunder olie, naturgas, tin, kobber og guld, hvilket har været en afgørende faktor for landets økonomiske udvikling. Landets geografiske placering gør det endvidere til et nøglepunkt for international søfart, hvilket yderligere forstærker dets økonomiske betydning.

Men Indonesien står også overfor udfordringer som infrastrukturudvikling, korruption og indkomstulighed. Desuden skal Indonesien håndtere miljømæssige bekymringer forbundet med udnyttelsen af dets naturressourcer. Trods disse udfordringer har Indonesien vist en fremtrædende evne til at opretholde økonomisk vækst, delvist takket være en stærk indenlandsk efterspørgsel og en voksende middelklasse.

Med fortsatte reformer og investeringer i infrastruktur, uddannelse og teknologi, har Indonesien potentialet til at blive en endnu mere fremtrædende spiller i den globale økonomi. Landets strategiske placering i Asien, kombineret med dets rige naturressourcer og demografiske fordele, positionerer det godt for fortsat vækst og udvikling i de kommende årtier.

17. Tyrkiet: 1,15 billioner US$

Tyrkiet er en økonomi med unikke karakteristika, der afspejler både europæiske og asiatiske påvirkninger. Landets økonomi er bemærkelsesværdig for sin hurtige vækst, dynamiske industri og strategiske geografiske placering, der fungerer som en bro mellem øst og vest.

Tyrkiets økonomi er meget diversificeret med vigtige sektorer som landbrug, fremstilling, turisme og finansielle tjenesteydelser. Landets industrielle sektor er særlig stærk inden for tekstiler, bilindustri, fødevarer, elektronik og byggeri. Denne mangfoldighed giver Tyrkiet en unik position i den globale økonomi.

Tyrkiets geografiske placering, der strækker sig over både Europa og Asien, har givet det en strategisk fordel, især i forhold til handel. Landet har adgang til flere markeder og fungerer som et vigtigt handelscenter, der forbindes med både østlige og vestlige økonomier. Dette har bidraget til Tyrkiets betydelige rolle i international handel og økonomiske relationer.

Tyrkiet står dog overfor en række økonomiske udfordringer, herunder inflation og afhængighed af udenlandsk kapital for at finansiere dets vækst. Landet har også oplevet politisk usikkerhed, hvilket har haft indflydelse på økonomien. Ikke desto mindre har Tyrkiet fortsat vist en bemærkelsesværdig evne til at opretholde økonomisk vækst og udvikling.


Istanbul i Tyrkiet – landet er verdens 17. rigeste land.

18. Holland: 1,09 billioner US$

Den hollandske økonomi er kendt for sin åbne struktur og stærke internationale handel. Den udviser en imponerende balance mellem industri, landbrug og service, hvilket gør den til en af Europas mest stabile og diversificerede økonomier.

Holland er en af verdens største eksportører af varer og tjenesteydelser, med en særlig styrke inden for landbrug, teknologi, kemikalier og energi. Landet er berømt for sin avancerede landbrugssektor, der er bemærkelsesværdig for sin højteknologiske tilgang og effektivitet, trods dets begrænsede geografiske størrelse. Rotterdam Havn, en af de travleste og mest effektive havne i verden, spiller tilmed en afgørende rolle i den europæiske og globale handel.

Holland er også kendt for sin innovation inden for teknologi og bæredygtighed. Landet er førende inden for vandforvaltning og bæredygtige energiløsninger. Hollandske virksomheder og forskningsinstitutioner er i front inden for udviklingen af bæredygtige teknologier og produkter, hvilket understreger landets engagement i miljømæssig bæredygtighed.

Til trods for sin økonomiske styrke står Holland også over for udfordringer såsom at håndtere en aldrende befolkning og de langsigtede effekter af klimaændringer, især med hensyn til landets særlige geografi. Det anslås at cirka en fjerdedel af Hollands samlede areal ligger under havets overflade. Desuden skal landet også navigere i de økonomiske og politiske udfordringer forbundet med den europæiske integration og global økonomisk usikkerhed.

19. Saudi-Arabien: 1,07 billioner US$

Saudi-Arabien er nummer 19 på listen over verdens rigeste lande målt efter BNP. Det er et økonomisk kraftcenter i Mellemøsten, primært drevet af den enorme olieindustri. Landet besidder nogle af verdens største påviste oliereserver, og det er en af de førende olieeksportører i verden. Saudi-Arabiens økonomi er dog midt i en overgangsfase, med bestræbelser på at diversificere bort fra olieafhængighed.

Olieindustrien er hjørnestenen i Saudi-Arabiens økonomi, og den bidrager betydeligt til BNP. Landet spiller en afgørende rolle i den globale energiøkonomi og har betydelig indflydelse i OPEC. Derudover har Saudi-Arabien også betydelige reserver af naturgas, samtidigt med at de har investeret i udviklingen af alternative energikilder.

Under Vision 2030-programmet søger Saudi-Arabien at reducere sin afhængighed af olie og diversificere sin økonomi gennem investeringer i forskellige sektorer som turisme, underholdning, infrastruktur og fornybar energi. Dette inkluderer ambitiøse projekter som NEOM, en planlagt fremtidsby, der skal fungere som et hub for innovation og økonomisk udvikling. Vision 2030 markerer en ny æra for Saudi-Arabien, hvor det sigter mod at blive en mere mangfoldig og dynamisk økonomi, mens det fortsat spiller en afgørende rolle i den globale energisektor.

Saudi-Arabien arbejder også på at tiltrække udenlandske investeringer og forbedre sit erhvervsmiljø. Landet spiller derudover en central rolle i Mellemøstens økonomi og er en vigtig handelspartner for flere lande.

Selvom Saudi-Arabien er rig på naturressourcer, står landet også over for udfordringer, som at skabe jobs til sin unge befolkning, kvinders deltagelse i arbejdsstyrken og håndtere de sociale og økonomiske ændringer, der følger med diversificering og modernisering.


Saudi-Arabien verdens 19. rigeste land mål på BNP.

20. Schweiz: 0,91 billioner US$

Schweiz er nummer 20 på listen over de rigeste lande i verden målt efter BNP. Landets økonomi er karakteriseret ved en højt udviklet servicesektor, ledet af finansielle tjenester, og en stærk, højt specialiseret industriproduktion. Schweiz’ BNP pr. indbygger er ligeledes blandt de højeste i verden, hvilket afspejler en effektiv og diversificeret økonomi.

Schweiz er berømt for sin banksektor, som er en af de mest veludviklede og fortrolige i verden. Dette har bidraget betydeligt til landets økonomiske succes. Finansielle tjenesteydelser, herunder bankvæsen og forsikring, udgør en væsentlig del af økonomien og tiltrækker international kapital.

Schweiz har også en stærk tradition for industriel innovation, især inden for områder som farmaceutiske produkter, kemikalier, medicinsk teknologi og urfremstilling. Disse industrier nyder godt af landets høje investeringer i forskning og udvikling samt dets kvalificerede arbejdsstyrke.

Schweiz’ økonomi er kraftigt drevet af international handel. Landet er en stor eksportør af højværdivarer som maskiner, elektronik, kemikalier og naturligvis schweiziske ure. Eksporten understøttes af en stærk valuta og en strategisk placering i hjertet af Europa.

Til trods for dets økonomiske styrke, står Schweiz overfor udfordringer såsom at opretholde sin konkurrenceevne i en globaliseret verden og håndtere de demografiske forandringer med en aldrende befolkning. Ikke desto mindre har landet vist en bemærkelsesværdig evne til at opretholde økonomisk stabilitet, hvilket delvis kan tilskrives dets konservative økonomiske politik og dets effektive offentlige forvaltning.