Københavns Lufthavn genererer 95,7 milliarder kroner og 23.000 job

26. september 2022

Ny analyse fra Greater Copenhagen viser, at Københavns Lufthavn bidrager til en samfundsøkonomisk gevinst, der udgør 73 mia. DKK i Region Hovedstaden, 10 mia. DKK Region Sjælland og 10 mia. DKK i Region Skåne.

Analysen ”Københavns Lufthavn – motor for vækst i regionen” undersøger den samfundsøkonomiske gevinst og jobskabelse, som lufthavnen genererer på den danske og svenske side af Øresund. For første gang er der sat tal på den samfundsøkonomiske gevinst på regionalt niveau. Og det er markante tal.

Københavns Lufthavn skaber den største samfundsøkonomiske effekt i Region Hovedstaden, hvor gevinsten er 73,8 milliarder DKK og 17.900 skabte arbejdspladser. I Region Sjælland er gevinsten 10,5 milliarder DKK og 2.500 skabte arbejdspladser. I Region Skåne er tallene 10,2 milliarder DKK og 2.600 arbejdspladser og for Region Halland 1,3 milliarder DKK.

”Vi har længe vidst, at Københavns Lufthavn har en absolut nøglerolle i at skabe arbejdspladser med vækst og udvikling regionalt. Den er væsentlig for turismen, danske og svenske virksomheder og for arbejdsmarkedet i Greater Copenhagen. Det overraskende for mig er, hvor stor den samfundsøkonomiske gevinst egentligt er. 73 mia. DKK i Region Hovedstaden, 10 mia. i Region Sjælland, 10 mia. i Region Skåne. Her giver analysen os vigtig viden for vores arbejde”, siger Tue David Bak, Managing Director, Greater Copenhagen.

Thomas Woldbye, Administrerende direktør i Københavns Lufthavn, supplerer: ”Københavns Lufthavn er ikke kun en vigtig lufthavn for Danmark men i høj grad også for det sydlige Sverige. Og det er vi glade for, at Greater Copenhagen har sat tal på. Samtidig er de svenske passagerer også vigtige for at fastholde den skandinaviske hub, som Københavns Lufthavn udgør i dag. Derfor skal vi have et stærkt samarbejde over sundet for at styrke lufthavnen som et effektivt og bæredygtigt knudepunkt, der sikrer international tilgængelighed for hele Greater Copenhagen.”

Analysen bygger på de nyeste data, der er fra 2019 og det seneste år fra før Corona-pandemien. Niveauet og bidraget til den regionale økonomi er pt lavere grundet efterdønninger af Corona-pandemien. Eksempelvis er beskæftigelsen i lufthavnen i 2022 ca. 30 procent lavere end i 2019.

Grønnere og konkurrencedygtig

Analysen måler de effekter, som vedrører selve lufthavnen, men også de indirekte effekter som skabes hos virksomheder og medarbejdere med tilknytning til lufthavnen og som følge af tilgængeligheden til lufthavnen.

Den har desuden sammenlignet, hvordan Københavns Lufthavn klarer sig i forhold til andre lufthavne i Nordeuropa inden for den grønne omstilling. Her klarer Københavns Lufthavn sig generelt godt, mens andre lufthavne rykker hurtigere på at reducere udledningen af CO2.

Københavns Lufthavn har mindsket udledningen per passager væsentligt. Blandt sammenlignelige lufthavne har Københavns Lufthavn næstlaveste udledning per passager. Dog viser tal i analysen, at både Hamborgs lufthavn og Oslo Gardermoen har et hurtigere reduktionstempo, når det gælder CO2-udledning.

Københavns Lufthavn er billig for flyselskaber at bruge. Årsagen til det lave prisniveau er, at Danmark hverken har afgifter på passagerer, skatter på flyrejser eller afgifter, som varierer efter flyets klimapåvirkning.